Marně hledáte odpovídající kurz pro čerpání šablon?

U nás najdete ten správný! Bez ohledu na to, zda učíte na ZŠ nebo SŠ.

Připravili jsme pro Vás pestrou nabídku vzdělávacích programů na podporu jazykových dovedností, mentoringu, podporu a implementaci metody CLIL do výuky, inkluzivního vzdělávání a dokonce i kurz z oblasti mezinárodních projektů!

Pěkně přehledně vše najdete na http://www.ucebniceclil.cz/workshopy/index.html

Zapojte své žáky do soutěže Master of Labyrinth

V období od 17. listopadu 2016 do 17. ledna 2017 bude probíhat celostátní soutěž určená žákům 6.-9. tříd ZŠ. Účastníci budou soutěžit v hraní jednoduchých on-line výukových her, které jsou zpracovány se záměrem podporovat zařazování prvků metody CLIL do výuky. Nejlepší trojice obdrží věcné ceny a certifikát. K dispozici je celkem 15 typů her kombinujících výuku Ma, Ze, Dě, Př nebo OV s angličtinou nebo němčinou. Soutěžit mohou jak jednotlivci, tak i celé školy.

Pro více informací si můžete stáhnout PDF soubory s plakáty o soutěži pro učitele a pro žáky, které jsou v tiskové kvalitě, takže je v případě zájmu můžete rovnou vyvěsit na své škole.

Přijďte se seznámit s metodou CLIL a vyzkoušet si ji v praxi

Pravděpodobně jste o metodě CLIL, která podporuje výuku cizího jazyka s ostatními předměty, už slyšeli. Ale jak vlastně taková výuka vypadá? Jaké má výhody a možná úskalí?

Odpověď na tyto a další otázky se dozvíte na některém z našich workshopů. Dlouhodobě se zbýváme metodologií CLIL a ve spolupráci se zkušenými lektory nabízíme 2 typy workshopů - Ochutnávka CLIL (4x60minut) nebo Jak na CLIL s Labyrinthem (6x60 minut).

Bližší informace a termíny workshopů včetně možnosti přihlášení najdete na webových stránkách www.ucebniceclil.cz. Můžete si zde také prohlédnout ukázky ze všech učebních materiálů.

V případě zájmu kontaktujte kolegyni Jiřinu Mrkvičkovou (jirina.mrkvickova@chc.cz, tel.: 210 215 367).

Těšíme se na Vás

Unikátní učebnice LABYRINTH pro výuku metodou CLIL

V rámci projektu ŠKOLA BEZ HRANIC (www.openschool.cz) jsme pro vás, učitele cizích jazyků i odborných předmětů, vytvořili unikátní sadu učebních materiálů pro výuku metodou CLIL (integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu).

Výuková sada LABYRINTH je určena pro žáky 6. až 9. tříd základních škol a je zpracována pro jazykovou úroveň A1, A2 (pro kombinace anglického jazyka a D, Z, M, PŘ, OV) a A1 (pro kombinace německého jazyka a D, Z, M, PŘ, OV).

Výukovou sadu, kterou zpracoval tým autorů jazykové školy Channel Crossings, tvoří:
 • učebnice
 • pracovní sešit
 • učitelská příručka
 • CD s poslechy
 • desková hra
 • interaktivní e-learnning

Učebnice si můžete prohlédnout zde: http://openschool.cz/ucebnice-clil

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: sbh(zavináč)chc.cz
Projekt ŠKOLA BEZ HRANIC byl podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Zapojte se do nového projektu ŠKOLA BEZ HRANIC!

logosbh250p


Od října 2014 realizuje jazyková a vzdělávací agentura Channel Crossings nový projekt s názvem ŠKOLA BEZ HRANIC, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt bude probíhat do 31. 7. 2015 a zapojit se můžete do celé řady bezplatných vzdělávacích aktivit. Projekt je určen pro učitele a žáky ZŠ z celé ČR.

Do jakých aktivit se můžete zapojit?

KA1 Zapojení rodilých mluvčí do výuky AJ

 • Pořádání projektových dnů v AJ na školách s rodilými mluvčími
 • Workshopy pro učitele k vedení mezinárodních projektových dnů
 • Virtuální jazykové lekce AJ pro žáky (konverzace s rodilými mluvčími online v rámci vyučovacích hodin)

KA2 Erasmus+ (Podpora škol při tvorbě projektů)

 • Podpora ZŠ při vytváření mezinárodních projektů a zprostředkování kontaktů (např. v rámci Erasmus+, eTwinning aj.)
 • Bezplatné workshopy k tvorbě projektů škol, individuální poradenství při tvorbě žádostí

KA3 CLIL (Zavádění metody CLIL do výuky)

 • Zapojení do využívání nově vytvořené edice vzdělávacích materiálů pro výuku Z, D, OBN, M, PŘ metodou CLIL v AJ a NJ

KA4 Jazykové a metodické kurzy pro učitele

 • Kurzy AJ a NJ pro učitele všech předmětů včetně e-learningového programu Moodle pro AJ
 • Metodické kurzy pro učitele cizích jazyků a kurzy zavádění metody CLIL do výuky

Více informací na: www.openschool.cz
Kontakt: Jazyková škola Channel Crossings, e-mail: sbh@chc.cz, tel.: 210 215 367.

Projekt ANGLIČTINA AKTIVNĚ na veletrhu Lingua Show 2014

V měsíci březnu měla jazyková škola Channel Crossings jedinečnou příležitost prezentovat realizované vzdělávací projekty široké veřejnosti na mezinárodním jazykovém a vzdělávacím veletrhu Lingua Show. Veletrh Lingua Show již potřetí prezentoval novinky ze světa jazykového i celoživotního vzdělávání a představil i řadu zahraničních pracovních příležitostí.

V rámci doprovodného programu proběhla ve čtvrtek 27. 3. 2014 prezentace projektu ANGLIČTINA AKTIVNĚ pod záštitou Ministerstva školství a programu OP VK, který zde měl letos rovněž své zastoupení a představoval vybrané projekty zaměřené na jazykové vzdělávání a celoživotní učení.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizačním zajištění a těšíme se opět na setkání na dalších zajímavých akcích.

140402ls

Výsledky projektu ANGLIČTINA AKTIVNĚ

Projekt ANGLIČTINA AKTIVNĚ je u konce a tak jsme po třech letech mohli konečně zhodnotit účinnost využívaných brožur ve výuce. Několik stovek žáků s námi absolvovalo pět průběžných testování, které ověřovaly jejich pokrok díky práci s brožurami „Rozbalte to na síti!“, „Dáme řeč?“, „Nehraj to na mě!“ a „Kdo si hraje, nezlobí“. Pro srovnání pokroku jsme testovali také kontrolní skupiny žáků, kteří pokračovali v běžné výuce.

I když po absolvování práce s prvními dvěma brožurami nebyl rozdíl mezi oběma skupinami žáků příliš znatelný, po třetím testování jsme zaznamenali krok vpřed. Po absolvování čtvrtého testování již došlo k výraznému pokroku žáků, který se ještě rozvinul díky práci s poslední brožurou. Žáci zapojení do projektu měli v písemném a mluveném projevu značně širší slovní zásobu a dokázali se vyjadřovat i s použitím složitějších vět a souvětí.

Závěrečné testování ústního projevu prokázalo, že většina žáků již dokázala pružně a pohotově reagovat. Řada žáků byla i aktivními účastníky rozhovorů. Oproti výsledkům z průběžných testování přineslo závěrečné srovnávací testování výrazně pokročilejší výsledky.

Závěrečná srovnávací studie, která názorně shrnuje pokrok žáků během celého projektu, je ke stažení zde.

titulni6

Závěrečná konference projektu ANGLIČTINA AKTIVNĚ

19. června 2013 proběhlo závěrečné setkání učitelů zapojených do projektu ANGLIČTINA AKTIVNĚ. Závěrečné konference se také zúčastnili další učitelé základních škol, kteří přišli načerpat inspiraci a nápady do výuky anglického jazyka.

Závěrečná konference byla především ohlédnutím za tříletým projektem, jehož hlavním cílem bylo přispět ke zkvalitnění jazykové výuky na druhém stupni základních škol. Po tři roky tak zapojení učitelé rozvíjeli komunikativní dovednosti žáků v anglickém jazyce také pomocí netradičních výukových metod, moderních technologií a nově vytvořených výukových materiálů:
 1. Rozbalte to na síti! - Internet jako užitečný rádce, pomocník a inspirace pro výuku angličtiny
 2. Dáme řeč? - Rozvoj komunikace, spolupráce a partnerství žáků s rodilými vrstevníky
 3. Nehraj to na mě - Prvky dramatizace ve výuce angličtiny
 4. Kdo si hraje, nezlobí - Aktivizační metody pro rozvoj samostatné a tvůrčí činnosti žáků

Do projektu bylo zapojeno celkem 25 základních škol z krajů Středočeského, Jihočeského a Plzeňského. Závěrečná konference byla také rozloučením a poděkováním všem učitelům, kteří byli do projektu ANGLIČTINA AKTIVNĚ zapojeni a spolupracovali s lektory a metodiky jazykové školy Channel Crossings až do samotného konce projektu. Věříme, že se budeme i nadále potkávat nejen na workshopech či seminářích v jazykové škole Channel Crossings, ale i na dalších vzdělávacích akcích a kurzech.

zaver

Pozvánka na závěrečnou konferenci projektu – květen 2013

Vážení učitelé,

dovolujeme si Vás pozvat na závěrečnou konferenci projektu ANGLIČTINA AKTIVNĚ, která se uskuteční dne 19. 6. 2013 od 9 do 13 hodin v ERA světě na Jungmannově náměstí v Praze. Konference je bezplatná a je určena učitelům jazyků na základních školách.

Pro přihlášení na konferenci prosím využijte online formuláře zde.

Program konference ke stažení zde.

pozvankaz

Zúčastnili jsme se: Setkání realizátorů projektů – příklady dobré praxe – duben 2013

Začátkem dubna 2013 získala jazyková škola Channel Crossings příležitost prezentovat výsledky a úspěchy projektu Angličtina aktivně na semináři zaměřeném na cizí jazyky v projektech OP VK. Seminář se uskutečnil v prostorách MŠMT za účasti dalších realizátorů projektů, např. Prosperita o.p.s., NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. či Masarykova obchodní akademie Jičín. Realizátoři projektů měli jedinečnou příležitost sdílet své zkušenosti a výstupy jednotlivých projektů. Prezentace jednotlivých institucí naleznete ZDE.

Prezentaci Channel Crossings si můžete stáhnout ZDE.

Jak se z žáků stali učitelé aneb první měsíc práce s brožurou za námi - březen 2013

Od února 2013 mají žáci a učitelé zapojení do projektu Angličtina aktivně příležitost pracovat v hodinách angličtiny opět trochu netradičně. Společně s novou brožurou Kdo si hraje, nezlobí si žáci vybraných základních škol zdokonalují angličtinu pomocí hlavolamů, jazykolamů a didaktických her. A jaké hry si žáci mají možnost vyzkoušet tentokrát?

Potrápit nejen sebe, ale i své vrstevníky mohou např. díky hře Spellmaster (hra zaměřená na správné hláskování „spelling“ anglický slov). Další zábavná cvičení, která prověří nejen znalosti, ale také pohotovost a vynalézavost dětí v angličtině, jsou hry jako Word Creator či Hangman. Poslední brožura připravila pro děti na závěr výzvu největší a to hru PLAY THE TEACHER – A game to learn English. Žáci tak mají jedinečnou příležitost vyzkoušet si na vlastní kůži, jaké to je být učitelem, tedy alespoň na chvíli.

Všem žákům přejeme pohodové hraní s angličtinou (víme, že kdo si hraje … nezlobí!)

Tým projektu Angličtina aktivně

teacher

„Kdo si hraje, nezlobí“ aneb Angličtina aktivně jde do finále – únor 2013

Jsou to již dva roky, které uplynuly od doby, kdy učitelé zapojení v projektu Angličtina aktivně nahlédli do první brožury pro jejich žáky „Nehraj to na mě!“. V letošním roce na žáky již netrpělivě čeká brožura poslední, „Kdo si hraje, nezlobí“, jejímž hlavním cílem je pomoci žákům rozvíjet řečové dovednosti především formou diskusních či problémových metod a didaktických her.

Jakým způsobem pracovat s brožurou ve vyučování se učitelé dozvěděli na metodických seminářích, které proběhly začátkem roku 2013 v Praze a v Plzni. Další možné využití brožury ve výuce bylo pro učitele také zpracováno do metodické příručky. A jaká témata čekají žáky v nové brožuře?

Rozhodně se žáci mohou hned v úvodu těšit na standardní McGrammar menu with fried vocabulary. Dále např. na Spellmaster, diskutovaní na různorodá témata anebo si také mohou na vlastní kůži vyzkoušet roli učitele.

Přejeme všem žákům i učitelům příjemné a zábavné učení.
fota2

Pokrok žáků v anglickém jazyce – výsledky čtvrtého testování žáků – leden 2013

V listopadu a prosinci minulého roku proběhlo online testování žáků, kteří již od roku 2010 pracují ve výuce nejen s běžnými učebnicemi, ale také s nově vytvořenými výukovými materiály (brožurami), které jsou zaměřeny na rozvoj komunikativní kompetence v anglickém jazyce netradiční formou. V pořadí již čtvrtého testování, které následovalo po práci s brožurou „Nehraj to na mě!“, se zúčastnilo celkem 876 žáků. Mluvený a samostatný písemný projev byl vyhodnocen u 213 žáků.

A jak žáci ve čtvrtém testování dopadli? V případě čtvrtého testování došlo k výrazně většímu nárůstu celkového průměrného výsledku, než tomu bylo u testování předchozích. Celkově se průměr zvedl o 7 %. Průměrný výsledek ze čtvrtého testování je tedy 50 %. Navíc došlo opět k rychlejšímu pokroku žáků pracujících s brožurami ve srovnání s žáky, kteří pokračují v běžné výuce. Od vstupního testování se žáci pracující s brožurami zlepšili celkově o 10 % (4. testování: 52 %), zatímco žáci pracující v kontrolních skupinách o 6 % (4. testování: 47 %).

44

Značný pokrok zaznamenali realizátoři testování také v mluveném a volném písemném projevu. Velký počet žáků dokáže v zásadě pohotově reagovat, bez potíží hovoří o sobě, svých zájmech, škole či rodině. U písemného projevu je zřetelná širší aktivní slovní zásoba a větší obratnost při tvoření vět. Při předchozích testováních šlo často o jednotlivá slova, kdy mnohé výpovědi postrádaly jakýkoli gramatický rámec. Ve čtvrtém testování už byla často formulována jasná sdělení, která byla významově srozumitelná.

Podrobná analýza výsledků a praktická doporučení pro další rozvoj řečových dovedností žáků jsou obsaženy ve 4. srovnávací studii.

V následujícím období čeká žáky již poslední brožura „Kdo si hraje, nezlobí“, která je zaměřena na využívání didaktických her či diskusních a problémových metod. Očekáváme, že žáci pracující s novou výukovou brožurou budou lépe aktivně pracovat s odpovídajícími gramatickými jevy. Hry, kde se s gramatikou pracuje zábavně, by měly výrazně zlepšit celkové povědomí o základní gramatice a zásadně podnítit následování určitých pravidel.

Poděkování za otestování žáků a inspirace pro vyučování - prosinec 2012

Vážení učitelé,

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali nejen za výpomoc při již čtvrtém testování žáků, které bychom bez Vás nemohli uskutečnit, ale také za práci s brožurou „Nehraj to na mě! “. V předešlé aktualitě jsme společně se žáky z I. ZŠ Zruč nad Sázavou zavítali mezi spisovatele anglické literatury, nyní se můžete se žáky z 10. ZŠ Plzeň podívat na to, jakým netradičním způsobem je možné zpracovat a natočit pohádku Three Littlee Pigs, která byla součástí brožury Nehraj to na mě!Video bylo natočeno se žáky devátých tříd 10. ZŠ Plzeň pod vedením pana Mgr. J. Vašíčka.

Přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce a těšíme se na setkání v roce 2013 na jednom ze seminářů k již čtvrté brožuře „Kdo si hraje, nezlobí!“.

Termíny seminářů:
14. 1. 2013 - Praha
25. 1. 2013 - Plzeň
30. 1. 2013 - Praha.

Tým projektu Angličtina aktivně

12. 11. – 10. 12. 2012: Čtvrté online testování řečových dovedností žáků ZŠ - listopad 2012

Od 12. listopadu 2012 do 10. prosince 2012 probíhá online testování žáků, kteří jsou již od roku 2010 zapojeni do projektu zaměřeného na rozvoj komunikativní kompetence žáků základních škol v anglickém jazyce. V pořadí již čtvrté testování následuje po práci s brožurou „Nehraj to na mě!“, která se nesla nejen v duchu opakování klíčové gramatiky a slovní zásoby, ale také v duchu dramatu, divadla a anglicky psané literatury. Všem učitelům a žákům děkujeme za nápaditou a inspirativní práci s brožurou „Nehraj to na mě!“ a přejeme hodně úspěchů v právě probíhajícím testování.

Velikáni anglicky psané literatury s Angličtinou aktivně - říjen 2012

Říjen nového školního roku byl pro řadu žáků zapojených do projektu Angličtina aktivně ve znamení literatury a dramatu. Díky brožuře „Nehraj to na mě!“ a učitelům, kteří využívají tento materiál ve výuce, měli žáci možnost seznámit se s literárními osobnostmi britské a americké literatury. Ačkoli by řada učitelů mohla namítnout, že na probírání autorů anglicky psané literatury není ve vyučování vůbec čas, řada učitelů zapojených do projektu by pravděpodobně nesouhlasila.

Téma literatura a autoři anglicky psané literatury se stalo nejen zajímavým oživením hodin anglického jazyka, ale také dobrým motivačním faktorem, díky kterému se mohli žáci stát mnohem aktivnějšími účastníky vyučování, např. v rámci nácviku divadelního představení či rozhlasové hry na motivy pohádky od spisovatele Roalda Dahla. Zajímavým zpestřením výuky byla pro žáky také příprava prezentací zaměřených na bližší poznávání zajímavých a významných autorů anglické literatury.

„Kdo si hraje, nezlobí“ aneb na co se můžeme těšit v nové brožuře – září 2012

Zatímco letní prázdniny slouží především k odpočinku dětí od školních povinností, lektorský tým projektu ACTIVE ENGLISH začal intenzivně pracovat na poslední výukové brožuře. Název „Kdo si hraje, nezlobí“ dává tušit, že školáci se jistě nudit nebudou.

Nová brožura bude zahrnovat řadu jazykových aktivit včetně hlavolamů, her i nevšedních námětů k procvičování angličtiny. Již na konci roku představíme brožuru učitelům základních škol na tradičních metodických seminářích. Brožura bude umístěna k prohlédnutí i v sekci „Výukové materiály“.

Angličtina Aktivně v TV METROPOL - červen 2012

Jsme moc rádi, že nové výukové brožury se líbí nejen učitelům a žákům, kteří jsou zapojeni do projektu "Angličtina Aktivně", ale i široké veřejnosti. Proto jsme bez váhání přijali nabídku TV METROPOL, kde jsme diváky seznámili s aktivitami projektu, pokroky žáků i vytvořenými vzdělávacími materiály. Záznam z pořadu Supermáma 12.6.2012 si můžete pustit níže.

Úspěchy žáků ve třetím testování – duben 2012

Výsledky třetího testování žáků 2. stupně ZŠ v anglickém jazyce splnily očekávání týmu metodiků jazykové školy Channel Crossings, která realizuje projekt ANGLIČTINA AKTIVNĚ spolu s čtyřiceti učiteli a jejich žáky. Výstup z testování potvrdil trend prohlubujícího se rozdílu mezi žáky pracujícími s novými výukovými brožurami a žáky z kontrolních skupin, kteří pokračují v běžné výuce.

Třetího písemného testování se zúčastnilo 1.107 žáků, z toho 255 žáků jsme také prozkoušeli v mluveném a volném písemném projevu. Z níže uvedeného grafu lze vyčíst, že celkový průměrný výsledek se oproti předchozímu testování zlepšil o tři procentní body na 43% a žáci se tak zařadili do jazykové úrovně „Borec“, kdy se sice ještě dopouštějí chyb, ale jsou již schopni v anglickém jazyce komunikovat. Při dosažení 71% a více procent v auditovém testu se pak již žáci budou schopni připravit na zkoušku KET. Po vstupním testování měli žáci, kteří následně začali pracovat s první brožurou, 1% náskok před žáky z kontrolních skupin, nyní jsou lepší o celá 4%.Uvedený graf samozřejmě ilustruje výsledky průměrné. Nicméně je zajímavé podrobněji prozkoumat také výsledky jednotlivých škol, skupin i žáků, mezi kterými jsou často i velmi významné rozdíly. Pro zajímavost například průměrné výsledky jednotlivých škol se pohybovaly mezi 32% a 55%. Nejslabší výkon jednotlivých žáků v online písemném testu byl 10%, naopak nejvyšší výsledek činil až 93%! Mluvený a volný písemný projev nadále zůstává na nižší úrovni, avšak při ústních auditech na třech vybraných školách jsme u většiny žáků zaznamenali významný posun vpřed.

Podrobná analýza výsledků a praktická doporučení pro další rozvoj řečových dovedností žáků jsou obsaženy v rozsáhlé 3. Srovnávací studii.

Těšíme se na výsledky práce žáků s třetí výukovou brožurou a věříme, že pozitivní vliv nových výukových materiálů na rozvoj znalostí žáků se znovu potvrdí výsledky následného testování, které proběhne v listopadu a prosinci 2012.

Fotografie ze seminářů k 3. brožuře „Nehraj to na mě!“ – duben 2012

V průběhu března a dubna jsme uspořádali 3 metodické semináře pro učitele zapojené do projektu, které byly věnovány práci s novou brožurou „Nehraj to na mě!“.

Společně s lektorem jazykové školy Channel Crossings učitelé vyhodnotili práci s předcházející brožurou „Dámě řeč!“ a seznámili se také s výsledky třetího testování. Učitelé se tak dozvěděli, v čem se jejich žáci zlepšili a které dovednosti je třeba dále rozvíjet. Následně lektor představil cíle a obsah nové výukové brožury. Učitelé si také sami vyzkoušeli v rámci skupinových aktivit zpracovat vybrané aktivity, které následně využijí s vlastními žáky.

Věříme, že třetí brožura zaměřená na využívání prvků dramatizace ve výuce se bude žákům i učitelům líbit a žádný z hereckých talentů nezůstane nevyužit.

Níže si můžete prohlédnout fotografie z realizovaných seminářů.

Třetí testování žáků úspěšně dokončeno – březen 2012

V průběhu února a března jsme již potřetí otestovali žáky zapojené do projektu ACTIVE ENGLISH, kteří dokončili práci s druhou brožurou „Dáme řeč?“. Ve spolupráci s učiteli žáci pracovali na svých jazykových znalostech a jejich pokrok potvrdily i výsledky testování, které budou na konci dubna k dispozici ve Srovnávací studii.

Online písemného testu se celkově zúčastnilo 1.107 žáků, z toho 813 žáků pracovalo s novými výukovými brožurami a 294 žáků pokračovalo v běžné výuce. Tým projektu ACTIVE ENGLISH se opět vydal na tři školy ve Zruči nad Sázavou, Plzni a Blatné a vybranou skupinu 255 žáků otestoval v mluveném projevu. S potěšením jsme zaznamenali posun žáků v řečových dovednostech i výrazné rozšíření jejich slovní zásoby.

Fotografie z ústního testování žáků si můžete prohlédnout níže.

      

Termíny seminářů k brožuře "Nehraj to na mě!" - únor 2012

Metodický seminář eTwinning pro začátečníky – leden 2012

Druhý lednový týden roku 2012 byl pro učitele projektu ANGLIČTINA AKTIVNĚ ve znamení eTwinningu. Dne 12. ledna 2012 proběhl v pobočce jazykové školy Channel Crossings v Praze Radotíně seminář zaměřený na rozvoj spolupráce žáků a učitelů v mezinárodních projektech prostřednictvím platformy eTwinning. eTwinning je název pro komunitu evropských škol provozovanou pod záštitou Evropské unie, která žákům a učitelům poskytuje bezpečné prostředí pro společnou spolupráci. („e“ je myšleno jako elektronické a evropské, „twinning“ jako párování, síťování).

Zkušené lektorky Lucie Laitlová a Tereza Wohlgemuthová z Národní agentury pro evropské vzdělávací programy seznámily účastníky teoreticky i prakticky s možnostmi a výhodami tohoto prostředí. Učitelé se nejen dozvídali nové informace, ale také se společně s lektorkami zamýšleli nad otázkami spojenými s projektovou výukou, využíváním ICT ve vyučování a problematikou multikulturní komunikace při práci na mezinárodních projektech. Pro inspiraci byly také představeny projekty realizované českými učiteli, které získaly certifikát kvality „eTwinning Quality Label“.

Učitelé získali řadu rad, nápadů, doporučení z praxe a mnoho dalších tipů, jak oživit výuku a zapojit žáky aktivně do vyučovacího procesu. Věříme, že získané informace nezůstanou pouze v poznámkových blocích či na papíře a zamýšlené projekty si najdou cestu k úspěšné realizaci.

Mnoho energie a nápadů na projektové aktivity nejen v prostředí eTwinning přeje

Tým projektu ANGLIČTINA AKTIVNĚ

Poděkování za rok 2011

eTwinning s ANGLIČTINOU AKTIVNĚ - prosinec 2011

Vážení učitelé,

srdečně Vás zveme na seminář k aktivitě eTwinning. Seminář se uskuteční ve spolupráci s odborníky z národní agentury NAEP ve čtvrtek 12. 1. 2012 v prostorách jazykové školy Channel Crossings (Praha – Radotín, Vrážská 238).

Přihlásit se můžete prostřednictvím online formuláře, telefonicky na tel. 210 215 365 či mailem na michaela.macdonnell@chc.cz.


Fotografie ze seminářů k 2. brožuře "Dáme řeč?" - říjen 2011

Na přelomu září a října proběhlo druhé kolo seminářů, na kterých se učitelé zapojení do projektu ANGLIČTINA AKTIVNĚ seznámili s druhou výukovou brožurou „Dáme řeč?“, která je určena pro žáky 2. st. ZŠ.

Stejně jako první výukový materiál s názvem „Rozbalte to na síti! “, který byl zaměřen na využívání internetových zdrojů ve výuce, i druhou brožuru vytvořil tým pracovníků jazykové školy Channel Crossings. Ta je zaměřena na rozvíjení spolupráce se zahraničními školami a vrstevníky a trénování mluvené angličtiny. Brožuru si můžete prohlédnout v sekci „Výukové materiály“. K dispozici je také metodická příručka, která je doplňující inspirací a rádcem, jak s brožurou pracovat.

Níže se můžete prohlédnout fotografie ze tří metodických seminářů pro učitele, které se uskutečnily 27.9. v Plzni a 3. a 4.10. přímo v radotínské pobočce jazykové školy Channel Crossings v Praze.

Pozvánka na seminář - září 2011

Výsledky druhého testování žáků – srpen 2011

Před koncem školního roku 2010/2011 proběhlo již druhé testování žáků 2. st. ZŠ v anglickém jazyce. Jeho cílem bylo ověřit pokrok žáků po ukončení první etapy práce s novými výukovými brožurami ve srovnání s kontrolními skupinami, které pokračují v běžné výuce.

Téměř všichni zapojení žáci absolvovali online písemný test, který ověřoval jejich dovednosti v poslechu, čtení, psaní a znalostech gramatiky a slovní zásoby. 250 z 1137 otestovaných žáků dále prošlo testováním mluveného projevu, který provedli lektoři jazykové školy Channel Crossings přímo na zapojených školách.

Test opět ověřoval, kde se žáci nacházejí vzhledem k úrovni A2. Oproti výsledkům prvního testování zatím v celkovém průměru nedošlo k výraznému pokroku. Ten očekáváme po ukončení další etapy práce s druhou brožurou „Dáme řeč? “, která je již pro žáky připravena.

K pozorovatelnému rozdílu však došlo mezi žáky, kteří pracují s brožurou a žáky, kteří pokračují v běžné výuce. Rozdíl ve znalostech mezi těmito žáky se prohloubil z 1% (1. testování) na 3% (2. testování). Z této skutečnosti vyplývá, že i přes nižší průměrný výsledek druhého testování se začíná projevovat pozitivní vliv práce s brožurou na znalostech žáků ve srovnání s kontrolní skupinou.Třetí testování žáků a opětovné měření pokroku ve znalostech anglického jazyka proběhne po ukončení další výukové etapy v únoru/březnu 2012. Věříme, že výsledky potvrdí pozitivní trend ve zvyšování rozdílu mezi žáky, kteří pracují v rámci projektu ACTIVE ENGLISH s novými výukovými pomůckami a žáky pokračujícími v běžné výuce.

Angličtina aktivně v České televizi - červenec 2011

Projekt ANGLIČTINA AKTIVNĚ a jeho vzdělávací aktivity zaujaly širokou veřejnost, a proto jsme byli na konci června pozváni do pořadu České televize Sama doma. Diváky jsme seznámili s novými výukovými materiály a výsledky spolupráce s učiteli základních škol a jejich žáky. Záznam pořadu si můžete prohlédnou níže:

Úspěšné ukončení první etapy projektu – červen 2011

S koncem školního roku dospěla ke svému závěru i první etapa práce s novým výukovým materiálem „Rozbalte to na síti! “, se kterým pracovalo ve výuce žáků 6. a 7. tříd již téměř padesát učitelů základních škol.

Pozitivní zpětná vazba od zapojených pedagogů a jejich vlastní originální výukové materiály k práci s první brožurou nás podpořily při práci na druhém výukovém materiálu s názvem „Dáme řeč? “, který učitelé představí svým žákům na počátku nového školního roku.

V současné době proběhlo již druhé testování žáků, které nám napoví, jakého pokroku žáci po půlroční práci s brožurou „Rozbalte to na síti! “ dosáhli. Druhá srovnávací studie bude k dispozici v průběhu letních prázdnin. A jak probíhalo testování mluveného projevu přímo na vybraných školách, si můžete prohlédnout na fotografiích.

Soutěž o nejkreativnějšího učitele - duben 2011

V současné době pracují žáci zapojení do projektu ANGLIČTINA AKTIVNĚ s první výukovou brožurou „Rozbalte to na síti!“. Řada učitelů angličtiny pojala práci s brožurou velmi kreativně a jejich vlastní doplňkové materiály, aktivity a nápady slouží jako inspirace pro ostatní kolegy.

Rádi bychom i my touto cestou podpořili a ocenili práci učitelů. Rozhodli jsme proto vyhlásit soutěž o nejkreativnější učitele, kteří se rozhodli práci s brožurou pojmout netradičním a zajímavým způsobem.

V průběhu letních prázdnin vyhodnotíme příspěvky všech učitelů a ti nejlepší budou odměněni věcnými cenami, které věnuje jazyková škola Channel Crossings.

Výsledky vstupního testování žáků – březen 2011

Tímto bychom rádi poděkovali všem žákům a především jejich učitelům, kteří nám velmi pomohli při realizaci prvního auditového testování, jehož cílem bylo zmapovat vstupní úroveň znalostí žáků před zapojením do projektu „Active English“.

Celkově bylo otestováno 1222 žáků prostřednictvím nově vyvinuté online testovací platformy. Do projektu je zapojeno 1313 žáků převážně šestých a sedmých tříd. 959 zapojených žáků bude pracovat s první výukovou brožurou „Robalte to na síti!“, 354 žáků bude pokračovat v běžné výuce anglického jazyka. Rozvoj znalostí a dovedností všech žáků budeme průběžně ověřovat dalšími čtyřmi testy po ukončení jednotlivých etap práce s novými výukovými materiály. Další termín průběžného testu je naplánován na červen 2011.

   

Výstupem úvodního testování je SROVNÁVACÍ ANALÝZA Č. 1, která byla sestavena pracovníky jazykové školy Channel Crossings na základě výsledků z písemného online testu a také ústního jazykového auditu, který proběhl na třech vybraných školách v jednotlivých krajích. Testování ústního projevu proběhlo u 254 žáků, u kterých byl také vyhodnocen volný písemný projev, což přispělo k vytvoření komplexní představy o stávajících znalostech žáků ve všech čtyřech řečových dovednostech.

Závěrečná zpráva ze vstupního testování seznamuje čtenáře se strukturou, obsahem i způsobem vyhodnocení testu. Prostřednictvím přehledného grafického znázornění jsou analyzovány dosažené výsledky žáků v porovnání jednotlivých ročníků, škol i krajů. Výsledky jsou rovněž analyzovány dle jednotlivých řečových dovedností a pro další práci učitelů s žáky byly identifikovány nejčastější chyby. V závěru jsou stanovena konkrétní doporučení pro další rozvoj řečových dovedností žáků a formulována doporučení pro první srovnávací testování, které proběhne v červnu 2011.

Závěrečná zpráva bude pro učitele k dispozici v nejbližší době. Na závěr vám ještě jednou děkujeme za vaši trpělivost, nápady a čas věnovaný práci na projektu „Active English“. Těšíme se na další spolupráci, Váš tým Channel Crossings

Vstupní testování žáků je v plném proudu – únor 2011

V současné době probíhá online testování téměř 1 300 žáků z 25 základních škol Středočeského, Jihočeského a Plzeňského kraje. Pro účely zjištění vstupní úrovně znalosti anglického jazyka žáků zapojených základních škol byla vyvinuta speciální testovací platforma. Testování se účastní jak žáci, kteří začínají pracovat s novou výukovou brožurou „Rozbalte to na síti“, tak i žáci pokračující v běžné výuce. V průběhu celého projektu proběhne pět testování žáků, prostřednictvím kterých budeme sledovat pokrok žáků a účinnost nových výukových materiálů, se kterými část žáků bude pracovat.

Kromě online testování, které zahrnuje zjištění dovedností ve čtení, psaní, poslechu, gramatice a slovní zásobě, probíhá na třech vybraných školách jednotlivých krajů také testování mluveného projevu žáků. Fotografie z ústních testovacích auditů na I. ZŠ Zruč nad Sázavou, 26. ZŠ Plzeň a ZŠ J. A. Komenského Blatná si můžete prohlédnout níže. Zjištěné výsledky budou zpracovány ve srovnávací studii, která bude obsahovat nejen srovnání jazykových znalostí žáků, ale také přehled nejčastějších chyb a důležitá doporučení pro učitele.

Fotografie ze seminářů k brožuře „Rozbalte to na síti“ – leden 2011

V průběhu ledna se uskutečnily první tři metodické semináře k výukové brožuře „Rozbalte to na síti“. Všem učitelům děkujeme za účast a příspěvky do společné diskuse. Věříme, že připravené metodické semináře přiblížily účastníkům tvořivé možnosti práce s brožurou a učitelé zde načerpali mnoho nové inspirace a podnětů pro vlastní výuku.

Od února si 43 zapojených učitelů vyzkouší práci s brožurou přímo ve výuce vlastních žáků. První výukový materiál, který je zaměřen na netradiční využití internetových zdrojů ve výuce angličtiny, si můžete prohlédnout v sekci „Výukové materiály“.

Metodické semináře – leden 2011

Nový rok začíná většina z nás řadou předsevzetí. Některá nám nevydrží ani do Tří králů, ale věříme, že ve společném předsevzetí zapojit žáky do netradiční výuky angličtiny vytrváme až do konce. První příležitost dozvědět se více získáte na metodických seminářích, které proběhnou v těchto termínech:

Datum konáníMísto konání
Pátek 7.1.2011Channel Crossings, Vrážská 238, Praha 5
Úterý 11.1.201126. základní škola Plzeň, Skupova 22
Úterý 18.1.2011Channel Crossings, Vrážská 238, Praha 5

Na seminářích se blíže seznámíte s prvním výukovým materiálem pro žáky s názvem „Rozbalte to na síti!“, který je zaměřen na netradiční způsoby využívání internetových zdrojů pro výuku angličtiny. Na seminářích vám také představíme metodickou příručku a budete mít rovněž příležitost vše si prakticky vyzkoušet a ověřit společně se svými kolegy.

Bližší informace o průběhu konání seminářů se dozvíte prostřednictvím e-mailu.
Těšíme se na setkání s vámi!

Netradiční výuka angličtiny oslovila již 25 škol

Do projektu ANGLIČTINA AKTIVNĚ se zapojilo již dvacet pět základních škol ze Středočeského, Jihočeského a Plzeňského kraje.

S novými učebními materiály bude pracovat téměř 900 žáků šestých a sedmých tříd pod vedením více než čtyřiceti učitelů anglického jazyka. Tito žáci budou také průběžně testování a společně s nimi i více než 300 jejich vrstevníků, kteří budou pokračovat v běžné výuce v paralelních třídách.

Jsme velice rádi, že příležitost obohatit jazykovou výuku o nové metody a učební materiály oslovila tak velký počet škol. Již nyní se těšíme na lednové metodické semináře, kde se učitelé blíže seznámí s prvním výukovým materiálem pro žáky „Rozbalte to na síti! “ a metodikou jeho využívání ve výuce.

Úvodní setkání vedoucích pracovníků a učitelů ZŠ

Projekt ANGLIČTINA AKTIVNĚ je konečně tady a poprvé o sobě dal vědět 20. října 2010 během úvodního odborného semináře pro vedoucí pracovníky a učitele základních škol Středočeského, Plzeňského a Jihočeského kraje, který se konal v radotínské pobočce jazykové školy Channel Crossings.

Stejný počet účastníků zavítal také do Plzně, kde jsme 15. listopadu 2010 seznámili s projektem další zájemce z řad učitelů základních škol. Účastníci se dozvěděli vše potřebné o plánovaných vzdělávacích aktivitách a podmínkách účasti v projektu.

Podniknout krok do neznáma se rozhodla většina zúčastněných učitelů, kteří budou společně s námi objevovat netradiční způsoby jazykové výuky. Vážíme si projevené důvěry a těšíme se na společnou cestu světem aktivní angličtiny.

    2n