Testovací platforma je zprovoznena na www.chc.cz/ae


TESTOVÁNÍ – popis struktury, obsahu a hodnocení

Naše testy vycházejí obsahově z testů YLE.

Po absolvování jejich nejvyšší úrovně jsou žáci připraveni k testu KET. Naše testy se neskládají ze tří úrovní jako testy YLE, ale tyto tři rozdílné úrovně jsou vždy obsažené v každém testu, abychom mohli pozorovat jazykový pokrok žáků. Jde tedy pokaždé o auditový neboli srovnávací test. Poté, co se student posune nad úroveň 90% bodů, dosahuje stejně jako v testech YLE prahu pro zkoušku KET.

Pro názvy čtyř úrovní jsme zvolili tyto výrazy ze světa mládeže doprovázené obrázky Matese:
1) NOOBIE (Nováček)
2) SCATTERBRAIN (Popleta)
3) CRACKERJACK (Borec)
4) PRO (Profík)

Pro rozřazovací test jsme převážně pracovali s učebnicemi řady Project. Pro první srovnávací test zůstalo základní rozpětí gramatiky a slovní zásoby stejné, ale k rozšíření došlo v oblastech, k nimž směřuje první brožura „Rozbalte to na síti“, tedy frázová slovesa, časté české chyby, slovní zásoba motivovaná do celých tématických oblastí (práce se slovníky, hry, kvízy) aj.

Test je rozvržen na 45 minut bez mluveného projevu, který bude spolu s volným písemným projevem (3. část Reading&Writing) testován pouze u vybraného vzorku studentů.

1. část testu (15 minut) – Listening – má dvě části. V prvním žáci poslouchají rozhovor a následně zaškrtávají obrázky, které popisují to, co slyšeli. V druhé části uslyší monolog a jejich úkolem je zachytit specifické informace (čas, místo apod.)

2. část testu (15 minut) - Grammar&Vocabulary – má také dvě části. V první jde o klasický výběr z možností. Ve druhé již žáci sami doplňují chybějící výrazy.

3. část (15 minut) - Reading&Writing – má tři části, z nichž ta poslední bude použita pouze pro vybrané žáky. V první části studenti na základě obrázku (situace) odpovídají na otázky ANO / NE. V druhé části vybírají žáci správné výrazy do rozhovoru. V poslední části je jejich úkolem napsat minimálně 5 vět na konkrétní téma.

Výstup testu je v procentech.
Výsledek
Označení
Charakteristika
0-9 %
Stacks Image 25
Žáci nedosahují dostatečných jazykových znalostí
10-40 %
Stacks Image 26
Žáci jsou schopni se představit a zeptat se na základní informace. Zatím si plně neosvojili základní gramatiku a jejich slovní zásoba je velmi omezená.
41-70 %
Stacks Image 27
Žáci jsou schopni základní komunikace v anglickém jazyce. Dopouští se chyb, ale to jim nebrání ve vyjádření toho, co chtějí říct. Nadále potřebují rozšiřovat slovní zásobu a drilovat gramatiku.
71-100 %
Stacks Image 28
Žáci komunikují bez větších potíží s využitím základních gramatických jevů. Jejich pasivní slovní zásoba je v porovnání s předchozími úrovněmi velmi široká. Porozumění je velmi dobré, schopnost orientovat se v textu na úrovni A2 – B1. Při tomto výsledku jsou žáci schopni se připravit na zkoušku KET.